Togg

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Nasıl Açılır? | Şarj Yönetmeliği, Ruhsat, Usül ve Esaslar

Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonu açmak için gereken lisans, iş yeri açma ruhsatı ve diğer tüm detayları bu yazıda anlattık.

Bilal Akgunduz

23 Mayıs 2022 18:39
Son Güncelleme: 16 Ağustos 2022 20:49
2
turkiye-sarj-istasyonlari-kalyon-ev

Ülkemizde yerli otomobil projesi Togg‘un da etkisiyle elektrikli araç dönüşümü son dönemde giderek hız kazandı. EPDK’nın şarj lisansı ile alakalı yönetmelik, usul ve esasları ilan etmesi ve daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 20 milyon liralık hızlı şarj istasyonu hibe programını açıklaması, şarj mevzusuna ilgiyi en üst seviyeye çıkardı.

“Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonu nasıl açılır?” sorusuna cevap olarak hazırlanan bu yazımızda, şarj hizmetine kadar giden süreçte ihtiyaç duyulan işlemleri bir araya getirdik. Özetle; ülkemizde şarj hizmetine başlamadan önce EPDK tarafından verilecek şarj ağı işletmeci lisansı ve istasyonlar için iş yeri açma ruhsatı gerekmektedir. Lisans için gerekli adımlar, istasyonların hizmete hazır hale gelmesi için talep edilen her şey yazımızda.

Türkiye’de Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Açmak için Gerekenler

Gerekli Adımlar Açıklama
Şarj Ağı İşletmeci Lisansı Alınması EPDK Şarj Lisansı Usül ve Esasları
İstasyonlar İçin İş Yeri Açma Ruhsatı Alınması ÇŞB Şarj İstasyonu Ruhsatıyla Alakalı Yönetmelik Düzenlemesi
Dijital Altyapının Sağlanması Mobil Uygulama, Web Arayüzü
Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulumu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Maliyetleri
Şarj İstasyonu Türleri
Dağıtım Sistemine Bağlantı Talebi
Elektrikli Araçlar için Şarj Hizmeti Verilmesi EPDK Şarj Hizmeti Yönetmeliği

Ülkemizde elektrikli araçlar için şarj istasyonu açıp hizmet vermek isteyen işletmeler, evvela EPDK’ya ‘Şarj Ağı İşletmeci Lisansı’ için başvuruda bulunmalıdır. Ardından istasyonların kurulacağı yerdeki yetkili idareden şarj istasyonu kurulumu için iş yeri açma ruhsatı alınmalı veya mevcut ruhsata tali faaliyet eklenmelidir.

Gerekli yasal işlemler gerçekleştirildikten sonra bir şirketin şarj ağı işletmecisi olabilmesi için lisans şartlarını yerine getirmesi gerekecektir. Lisans şartları arasında uygun adet ve nitelikte elektrikli araç şarj ünitelerinin temini ve uygun altyapı oluşturularak kurulumun yapılması şartı bulunmaktadır. Son olarak da sağlanacak şarj hizmetinin EPDK tarafından oluşturulan ‘Şarj Hizmeti Yönetmeliği’ne uygun şekilde tasarlanması, dijital altyapının kesintisiz bir şekilde sağlanması gerekmektedir.

Elektrikli Araç Şarj Hizmeti Lisansı

Elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti vermek isteyen şirketler, şarj ağı işletmeci lisansı almak zorundadır. Bu lisans için başvurular internet üzerinden EPDK’ya (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) yapılmaktadır. 2022 yılı için şarj hizmeti lisansının bedeli 300.000 ₺ olarak belirlenmiştir. En fazla 49 yıl geçerli olacak şekilde alınabilen şarj lisansı için yıllık lisans bedeli de ödenecektir. Ancak EPDK’nın yayımladığı yönetmeliğe göre 2022’den itibaren beş yıl boyunca firmalardan bu bedel alınmayacaktır.

Tamamen online olarak gerçekleştirilen şarj lisansı başvurusu, EPDK’nın kendi internet sitesi üzerinden elektronik ya da mobil imza kullanılarak tamamlanabilmektedir. Lisans başvurusu yapacak şirketin sermayesi en az 4.500.000 ₺ olmak zorundadır. Bununla birlikte başvuracak firmaların sağlaması gereken farklı şartlar da bulunmaktadır.

Şarj İstasyonu için İş Yeri Açma Ruhsatı

Haziran 2020’de Cumhurbaşkanlığı kararı ile değişiklik yapılan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, elektrikli araç şarj istasyonlarının nasıl açılacağına ilişkin usül ve esasları ortaya koymaktadır. İstasyonun kurulacağı yerdeki büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi, OSB veya teknopark yönetici şirketi gibi yetkili idarelerin vermekte olduğu iş yeri açma ruhsatı, aynı yetkili idare sınırları içerisinde olmak kaydıyla tüm istasyonlar için tek ruhsat olarak düzenlenir. Farklı bölgelerdeki istasyonlar içinse o yetkili idareden ruhsat alınması gerekir.

Büyükşehirlerde müstakil olarak elektrikli araç şarj istasyonu açılacağı takdirde ruhsatlandırma yetkisi ilçe belediyesinde iken, bu ruhsat verilirken akaryakıt istasyonu gibi ruhsatlarda aranan ilave şartlar şarj istasyonu için aranmamaktadır.

Ülkemizde bir elektrikli araç şarj istasyonu; otopark, alışveriş merkezi, dinlenme tesisi ve yetkili idarenin uygun göreceği herhangi bir yerde ruhsatlandırılarak kurulabilmektedir.

Şarj Uygulaması ve İstasyon Ağı için Dijital Sistem

Şarj hizmeti vermek için lisans alan firma, takip eden ilk ay içerisinde tüm şarj istasyonlarını kontrol edebileceği, coğrafi konumlarını görüntüleyebileceği, ödeme sistemi ve şarj hizmeti fiyatı gibi verileri EPDK’ya aktarabileceği bir sistem kurmak zorundadır.

Şarj işletmecisinin ayrıca müşteri şikayetlerini de yönetebileceği bir platform, her türlü araca şarj hizmeti sağlayıp her araç sahibine ödeme imkanı tanıyabileceği bir uygulama sunması gerekmektedir. Şarj uygulaması, lisans alındıktan sonra 6 ay içerisinde tüm fonksiyonlarıyla faaliyete geçmiş olmalıdır.

AC/DC Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Kurulumu

Elektrikli araçlar için şarj hizmeti verecek olan şirket, lisansını aldıktan sonra 6 ay içerisinde en az 50 şarj ünitesini en az beş farklı ilçede kurarak şarj ağını oluşturmak zorundadır. Şarj ağındaki ünitelerin en az %5’i, otoyollardaki ünitelerin ise en az %50’si 50 kW ve üstü DC hızlı şarj hizmeti sağlamalıdır.

Şarj istasyonlarının kurulumundan önce EPDK’nın şarj yönetmeliğinde yer verdiği form ile elektrik şebeke işletmecisine başvuruda bulunulur. İlgili şebeke işletmecisi, belirtilen konumda elektrikli araç şarj istasyonu kurulabileceği yönünde olumlu görüş bildirirse kurulum gerçekleşir. Şebekeden olumlu görüş gelmediği takdirde şarj firmasından EPDK’ya itirazda bulunulabilir.

Lisansın tek başına alınması yeterli değildir. Şarj ağı işletmecisinin lisans şartlarını korumak için de lisans süresi boyunca faaliyetlerini kontrol etmesi gerekmektedir. Eğer şarj hizmeti verilen istasyon ve üniteler minimum şartların altında kalır, ödeme sistemi, hizmet şartları ile alakalı gereklilikler yerine getirilemezse şarj lisansı EPDK tarafından iptal edilmektedir.

Şarj hizmetinin kesintisiz bir şekilde sağlanabilmesi içinse kullanılacak şarj ünitelerinin sıkı bir şekilde takip edilmesi, mümkün olan en iyi şarj ekipmanlarının ağa dahil edilmesi gerekmektedir.

Elektrikli araç şarj istasyonları veya şarj lisansı süreciyle alakalı danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş

Ne Düşünüyorsunuz?

avatar

Tüm Yorumlar

Loading...

En Çok Okunanlar